måndag 10 december 2007

Är folkhälsopolitik verkligen en fråga för vetenskapen?

Regeringen har tillsatt ett forskningsråd för socialpolitik. Nu ska politiken bygga på vetenskap.Folkhälsoministern har redan aviserat att i den nya folkhälsopropositionen ska föräldrastöd lanseras, som bygger på evidensbaserade metoder. Men är det här med vetenskap så klokt som det låter?

Finansministern får kritik av borgerliga ledarskribenter för att han följer sin karta från början av 2000-talet, oavsett om terrängen har ändrat sig. Eller ungefär som man brukar säga om generaler, de utkämpar föregående krig. Om man för slaviskt ska följa sådant som redan är belagt och utforskat, ja hur ska man då kunna göra något nytt som egentligen skulle passa nutiden bättre? Forskning baserar sig alltid på det som redan har hänt, hur det var tidigare. Politikens uppgift är att se framåt, skapa visionerna.

Vad har inte forskare predikat för budskap under årtiondenas gång! Livmodern kunde krympa hos kvinnor som var politiskt aktiva... Av onani kunde man bli grå och håglös...Den svenska folkstammen måste bevaras och utrensas från mindervärdiga varelser...Spädbarn ska ammas var 4:e timme och inte klemas bort genom kroppskontakt däremellan!... Spädbarn ska absolut läggas på mage....Spädbarn kan dö av att läggas på mage... Spädbarn ska få mat när de är hungriga... Fett är farligt och kolhydrater bra... Kolhydrater är farligt och fett är bra...

Visst kan forskning hjälpa oss med att förstå samband, som vi tidigare inte förstått. Visst behövs forskning även i folkhälsofrågor, t.ex. kring vilka metoder som är mest effektiva vid rökavvänjning.Visst kan forskning visa intressanta samband mellan hälsa, BNP och inkomstskillnader i ett samhälle. Självklart måste politiska aktörer noga följa med vad forskningen gör.

Men om forskare får en för "hög" politisk status, då avskräcker historien. Se bara på Berlusconis "expertregering" - det gick åt pipsvängen direkt. Demokratin bygger på förtroendevalda, inte på att olika experter ska styra resp. område. Och vem skulle överbrygga områdena???

Forskningsresultat säger en sanning, men mycket sällan hela sanningen. Det återstår alltid för politiken att dra de stora slutsatserna,se helheten över hela samhällsområdet - och göra sina egna politiska bedömningar.Man kan faktiskt TYCKA saker, pga sin samhällsuppfattning, utan att det nånsin kan finnas vetenskapliga bevis för att jag har absolut rätt.

Jag minns en gång när jag var ordförande för Nationella folkhälsokommittén och under ett anförande hänvisade till viss forskning. Någon i publiken invände kraftigt mot mina påståenden. Då fick jag ett stöd från en man i publiken som jag inte riktigt hade tänkt mig... Så här sa han:"Jamen hörde du inte vad hon sa? Det är ju forskningen som sagt så. Det är så." Då tänkte jag att den mannen inte fattat att det finns många forskningsresultat kring många olika områden, att jag valde ut viss forskning inom ett visst samhällsområde beror förstås på att jag tror på den, den gav stöd för min samhällsuppfattning. Någon annan hade letat inom andra samhällsområden och hittat forskning som kanske gav stöd för den personens samhällsuppfattning. Och vi hade båda kunnat basera det vi sa på forskning.

Häromveckan fanns en förfärlig artikel i SvD, en person som vetenskapligt försökte belägga att t.ex. miljön bara blir bättre av vårt sätt att leva. Nu har han fått mothugg av andra forskare. Men i det stora hela var det "nästan" sant det som den första skrev, det var bara det att han utelämnat mycket viktiga saker, att han tagit siffror ur sifferserier som passade hans syften och därmed blev slutsatsen galen. Han hade nästan rätt - fast egentligen hade han alldeles väldigt fel.

Vi har politiker för att vi behöver människor som lägger ihop stora pussel, enskilda forskare kan bidra med små pusselbitar- men det är politikerna som får ihop det.
Hur folkhälsan i ett land ser ut har i högsta grad att göra med vilken politik som förs,vilka värderingar som råder. Senaste siffrorna visar t.ex. att Kuba har mycket lägre spädbarnsdödlighet än USA. Betyder det att man därmed vetenskapligt har bevisat att Kubas samhällssystem är bättre än USA:s? Det är ett bra exempel på att folkhälsan kanske tjänar på systemet på Kuba, fast vi kanske inte vill ha det systemet i alla fall?

Jag vill ha en regering som regerar utifrån sina värderingar. Då kan jag protestera, ställa till ansvar, rösta bort dom. Jag vill inte ha professorer som styr, men som döljer sina värderingar bakom forskningsresultat.

Politikerna ska lyssna på all slags forskning. Men jag vill absolut inte ha en socialpolitik som baseras på vetenskap! Jag vill att den ska baseras på djupa värderingar om hur vi vill ha vårt samhälle!