måndag 31 maj 2010

Maria Larsson förstår inte hälsans grundbultar

Att antalet barn som lever i relativ fattigdom har ökat tycks inte bekymra folkhälsominister Maria Larsson. I en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan med bl.a. Morgan Johansson (s) sa hon:

- Det torde vara uppenbart att det för enskilda är viktigare att de egna inkomsterna utvecklas positivt än att andras inkomster minskar eller utvecklas långsamt. Av detta skäl finns det anledning att i första hand fästa vikt vid den positiva förändring som skett genom minskningen av andelen barn som lever i absolut fattigdom.

Så kan man säga om man inte förstår den relativa fattigdomens betydelse i västvärlden. Vem som helst begriper att den som nästan svälter i hjäl är beroende av att den absoluta inkomsten höjs. Men i västvärlden är det sällan den absoluta fattigdomen ser ut så. I forskningsrapport efter forskningsrapport under senare år har det fastslagits:

Det är de relativa inkomstskillnaderna i den rika världen som avgör människors hälsa, tillit och trygghet- INTE de absoluta nivåerna.Ju mer jämlikt samhället är - desto bättre mår människor, alla människor, i nästan alla avseenden. När ett land väl kommit över den absoluta fattigdomen, så är det människors möjligheter att utvecklas och att inte känna att man har det sämre/ uppfattas som mindre värd än andra som avgör hälsan.

WHO-kommissionen under professor Michael Marmot har ju sagt att det är möjligt att utjämna hälsoskillnaderna under en generation, både inom och utom länderna. Men det förutsätter en jämnare fördelning av inkomster bla. Nu hade Morgan Johansson frågat Maria Larsson om att hon borde tillsätta en svensk Marmotkommission. Men Maria Larsson nöjer sig med den snälla och regeringsanpassade myndighetsprodukt som Folkhälsoinsitutet lämnade för en månad sedan.

När man ser att hon inte förstår de grundläggande samhällsvillkorens betydelse för hälsan, så kan man förstå att hon inte vill ha en svensk Marmotkommission. En kommission som med all sannolikhet skulle föreslå en mer jämlikhetsskapande politik än den regeringen för, det skulle ju kunna bli pinsamt.

Fast jag tycker det är mer pinsamt att vi har en folkhälsominister som inte tycks ha tagit del av de mycket uppmärksammade rapporter som kommit de allra senaste åren. Byt regering och folkhälsominister!