lördag 11 augusti 2007

Ska mitt barnbarn Agnes få se sina barnbarn växa upp?

Investera i hälsa! Tänk långsiktigt! Så brukar det heta i folkhälsosammanhang. Och det kan gälla allt som påverkar vår hälsa.

När det gäller levnadsvanor på individnivå kan det t.ex. handla om vad jag äter och dricker. Olivolja, omega 3, fibrer och frukter och inte smör och socker...eller 30 min promenad... eller inte mer än ett glas vin om dagen, vid två blir det riskabelt....

Men vad spelar det egentligen för roll? Om vi ska tänka långsiktigt, så handlar det just nu om vår jord ska överleva så många generationer till. Då blir ökningen av medellivslängden plötsligt rätt ointressant, om vi inte har något liv alls under helt öveskådlig tid.

Jag är ingen religiös grubblare. Och jag tror inte att människan eller vår civilisation kommer att bestå särskilt länge - om man ser det ur universums perspektiv. Himlakroppar kommer och går, stjärnor tänds och släcks- vi är en liten flugskit i sammanhanget. Och vår egen jord har förändrats under tidernas gång, istider och klimatförändringar har ständigt växlat - djurarter fötts och försvunnit.
Så det finns inget "evigt" som kan bevaras.

Skillnaden nu är bara att människan så dramatiskt, sedan mitt födelseår 1950, förändrat betingelserna för våra egna generationers existens. Vi skyndar nu på de förändringsprocesser som annars kanske skulle ta tiotusentals eller hundratusentals år på sig.Ur ett mänskligt perspektiv är det så långa tidsrymder att förändringarna knappast skulle "märkas" av enskilda generationer, det skulle ske successivt.

Om vi inte snabbt lägger om vår livsföring och stoppar de miljöförstöringar som hotar att förändra jordens klimat - så kan förändringarna gå fort, mycket fort.
Mitt barnbarn Agnes som nu är fyra år, när hon är runt 80 år, så kanske hon inte kan se att hennes barnbarn har en någorlunda trygg framtid. Kanske har de ingen framtid alls? Kanske även Agnes har fått lägga om sin livsföring på ett så dramatiskt sätt att hennes egen barndom känns som ett förlorat paradis?

Vi som jobbar med hälsofrågor kanske ska lägga om vårt perspektiv lite. Livsmedelsverket har t.ex. nu fått i uppdrag att också titta på vad vi äter hur ett miljöperspektiv. Bra!!!! Den typen av insatser kan bli oändligt viktigare för våra generationers hälsa långsiktigt, än att vi är för fixerade av våra egna levnadsvanor om de bara har min personliga hälsa för ögonen. Vi kanske får flytta perspektivet till att tänka långsiktigt; vad är bäst för våra barnbarn och deras efterkommande?

2 kommentarer:

Sven sa...

Det är klart att miljöhotet är överhängande. Men hot om förutsättningar för människans existens är inte något nytt. Människan har kommit vidare med hjälp av vår förmåga att uppfinna och skapa nytt. Det borde gälla för det hot vi står inför idag. Det är anmärkningsvärt att inställningen idag istället ofta är moralistisk. Som om individuella försakelser skulle vara lösningen. Vi människor har år 2007 skapat en värld som är bättre än den någonsin varit. Varför då dommedag? Som om vi flyttade oss tillbaka till tiden det före upplysningen på 1700-talet och genombrottet för modern naturvetenskap.

Margareta Persson sa...

Självklart löser man inte stora miljöproblem på individnivå - det förutsätter politiska lösningar som i sin tur ändå måste medföra att vi som individer lägger om vår livsstil.
Visst har det alltid funnits domedagspredikanter - men särskilt vetenskapliga har dom väl inte varit?
Idag VET vi så mycket, då är det ju upp till oss att GÖRA det vi kan, istället för att passivt blunda.
Margareta