torsdag 18 december 2008

Äntligen - börjar hälso- och sjukvårdens aktörer prata förebyggande folkhälsofrågor

Igår blev jag glad en gång - och i morse en gång till! Det är inte alltid man blir det när man läser tidningen. I Dagens Medicin handlade ledaren om spelmissbruk och riskerna för folkhälsan. De uppmanade Folkhälsoinstitutet att agera kraftigare. Och i Dagens nyheter idag har Läkarförbundet en debattartikel om vikten av bl.a. en bra skolhälsovård. Artikeln utgår från det folkhälsopolitiska målet. De menar att det går inte att uppfylla målet om en god hälsa för hela befolkningen om inte insatserna i skolan stärks.

Hurra! Äntligen träder samhällets annars så medicinskt inriktade sjukvårdsföreträdare fram på den förebyggande arenan. Det har annars varit en gammal strid inom hälso- och sjukvården om hur mycket krut man ska lägga på förebyggande/främjande arbete och hur mycket man ska satsa på att plåstra om när skadan redan uppstått.

Inga kommentarer: