fredag 22 februari 2008

Fixera dig inte vid levnadsvanor!

Naturligtvis är det inte bra för hälsan att röka, att inte röra på sig, dricka för mycket alkohol eller bli för fet. Men! Det tål att upprepas att ohälsosamma levnadsvanor påverkar olika, dvs. om människan i övrigt mår bra är vissa levnadsvanor inte lika "farliga" som om man mår dåligt i största allmänhet. Visserligen är det djupt orättvist att den som är lycklig kan leva mer ohälsosamt än den som är olycklig, om man ska se på effekterna för hälsan. Men så är det. Eller som docent Margareta Kristensson uttryckte det på en konferens nyligen: "Om man nu måste röka så måste man se till att man är lycklig också."!

Ett bra "bevis" på de här sambanden är när professor Lars Weinehall, Umeå universitet, visar hur risken för hjärtinfarkt ser ut beroende på ett antal riskfaktorer och egenupplevd hälsa. Om man har två av riskfaktorerna rökning, högt blodtryck eller högt kolesterol så ökar risken för hjärtinfarkt med 2,7% om man upplever sin hälsa som god, om den inte är god ökar risken till 8,4%. Och har man tre riskfaktorer ökar risken till 4,3% om man upplever sin hälsa som god, men om man upplever hälsan som dålig ökar risken till 23,7%. Den egenupplevda hälsan är en viktig mätare på hälsan och kommande sjukdom.

Och bakom den egenupplevda hälsan finns förstås också sociala faktorer, om man känner sig behövd och kan påverka sitt liv, om man slipper oroa sig för ekonomin, om man har jobb, utbildning, vänner osv.

Det stämmer till eftertanke! När hälso- och sjukvården börjar prata alltmer om levnadsvanor, så gäller det att de använder sig av rätt förhållningssätt, utan minsta pekpinne. Om en persons huvudproblem ligger på den "sociala" arenan, så kan t.ex. beskäftiga kostråd bli ett slag i ansiktet.

Hela tiden, hela tiden måste man vara uppmärksam på de sociala bakgrundsvillkoren. Varje gång man glömmer det och förfaller till moralpropaganda kring levnadsvanor, så missar man grunden för en god och jämlik folkhälsa.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag håller fullständigt med dig! När vi talat om att arbeta förebyggande med patienter brukar jag säga att samtalet om levnadsvanor aldrig får stå i vägen för samtalet om livet. För livet självt är så mycket viktigare, och livet kan stå i vägen för att förändra levnadsvanorna.