lördag 9 februari 2008

Att främja sjukdom - är det moderaternas budskap?

Nej, naturligtvis säger man inte så. Valfrihet och makt åt patienten är budskapet. "Vi politiker ska ta ett par steg tillbaka", som det moderata landstingsrådet Filippa Reinfeldt sa på en stor konferens om hälsa och vård häromdagen.
Det här att politikerna ska träda tillbaka, samtidigt som man fördelar skattebetalarnas pengar - det är ju inte sant! Man träder inte alls tillbaka, man bara omfördelar dem på ett mer orättvist och sjukdomsframkallande sätt. Filippa Reinfeldt presenterade de vackra poängerna med Vårdval Stockholm. Men hon undvek nogsamt att svara på följande problem:

1. Finns det inte risker att systemet gynnar friska 40-åringar på bekostnad av människor med större behov? Att det alltså gynnar människor som har valfrihet i praktiken och kan röra sig fritt över länet. Ekonomiskt har ju redan vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden fått dra ner kraftigt på sin verksamhet.

2. Kan vården verkligen arbeta hälsofrämjande om man får mer betalt ju oftare de listade patienterna kommer på snabba besök? Om man istället har ett par längre samtal som leder till att personen tar itu med vissa saker som kanske framkallat ohälsan - och därmed behöver hon/han inte komma tillbaka till doktorn - då missgynnas den vårdenheten ekonomiskt av landstinget! Det ska löna sig för doktorn att patienten fortsätter att vara sjuk?!

3. Vad händer med områdesansvaret när allt hänger på den enskilda att välja en doktor fritt över länet? En av grundbultarna för en hälsofrämjande hälso - och sjukvård är ett gott samarbete med det omkringliggande samhället. Nu blir det bara "doktorn och jag" som gäller - men doktorn kan ju inte lösa alla problem!

4. Vad händer med alla andra aktörer inom vården; sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kuratorer, dietister osv osv när teamansvaret försvinner? Hur kan hälsan främjas bara av en doktor???

Politikerna måste våga prioritera, man måste våga prioritera bort den snuviga resursstarka 40-åringens tillgänglighetsproblem till förmån för de som har större behov. Man måste våga göra ett ersättningssystem som gynnar teamarbete, som inte gynnar att patienten kommer tillbaka ofta - utan som gynnar att patienten håller sig frisk. Hur ska annars våra gemensamma pengar räcka till det som är viktigast?
I takt med att den medicinska forskningen kan göra alltmer, kommer efterfrågan på sjukvård att öka. Samtidigt som häloskillnaderna i befolkningen ökar. De stora sociala skillnaderna i hälsa och medellivslängd är egentligen den stora markören på att vi fortfarande har ett klassamhälle

Moderaterna är fega - men låtsas att man genomför en reform som stärker individens valfrihet. Man vågar inte säga att man omfördelar allas våra skattepengar på ett djupt orättfärdigt sätt.

Inga kommentarer: