tisdag 29 september 2009

Populär i skolan - bättre hälsa

I DN idag kan man läsa om en ny studie kring rangordningen bland barn i skolan - och hur det påverkar hälsan hela livet.(från Centrum för forskning kring ojämlikhet och hälsa vid Stockholms universitet och KI) Barn som är populära bland sina klasskamrater och har hög status, får en positiv påverkan på sin hälsa hela livet. Detta är inte helt avhängigt föräldrarnas sociala position, utan tycks ha ett egenvärde.

Det är ytterligare ett bevis för hur vi människor påverkas av hur vi uppfattas av andra. Om vi blir bekräftade och uppskattade eller om vi blir nedtryckta och osedda eller t.o.m mobbade. Det stämmer väl med andra studier kring social position, som bl.a. Michael Marmot har gjort. Det intressanta med den här studien är att de här barnens sociala position inte riktigt överensstämde med föräldrarnas. Det visar att social position är mer mångfacetterat än föräldrarnas ekonomi och utbildning.

Det har tidigare visats i flera hälsostudier att människor som blir tydligt diskriminerade reagerar med ohälsa. Man har också visat att människor som vuxit upp längst ner i en social hierarki definierar sig själva på ett annat sätt än den som stått längre upp i hierarkin, och detta påverkar hela livet och hälsan.

Många invandrare och t.ex. människor med en funktionsnedsättning har ofta vittnat om den diskriminering de utsatts för. Allt tydligare belägg kommer nu för hur det just påverkar hälsan för lång tid.

Den här studien om barn visar detta också. Den som blir sedd och populär har lättare att må bra i livet. Det får förödande konsekvenser för självförtroendet och synen på sig själv om man är osedd eller förtryckt.

Tänk om folkhälsoarbetet kunde fokusera på detta.

1 kommentar:

Anonym sa...

meget interessant, tak