torsdag 15 mars 2007

Godis som smärtdämpare?

I morse hörde jag på Vetenskapsradion att man gjort experiment med smärta och godis. Ett antal försökspersoner hade haft händerna i iskallt vatten - vilket gör ont- men smärtan hade dämpats av godis. Tydligen sätter sockret igång kroppens egna smärtdämpande mekanismer. Då tänkte jag än en gång på helheten kroppochsjäl. Att vi äter så mycket godis och läsk, som bl.a. går att avläsa i övervikt och fetma, kanske har djupare förklaringar än att vi bara lite slött stoppar i oss för mycket onyttigheter.

Om man har smärta i själen söker man alltid lindring. Ett annat exempel på det är att man i några landsting nu undersökt sambanden mellan riskbruk av alkohol (ej manifesterat missbruk) och ångest och depression. Det är lätt att säga att det är riskbruket som är upphov till ångesten, men lika rätt kan vara att det är ångesten som är den första orsaken. Och där alkoholen istället används som en kortvarig ångestdämpare - som i nästa skede dock kan fördjupa ångesten.

Så om det är psykisk ohälsa/smärta som ibland ligger bakom både riskbruk av alkohol och för hög sockerkonsumtion - så får vi inte reducera problemet till en ren informationsfråga om levnadsvanor, upp till individen att välja själv. Då ökar skamkänslan och misslyckandet hos den som inte förmår ändra sina vanor om det egentligen handlar om psykiska ohälsa.

Hur man kommer åt den psykiska ohälsan är ett gigantiskt problem som antagligen handlar om hela vår kultur och bristen på politiska visioner, bristen på helhet och avsaknaden av en gemensam dröm. Men under tiden vi grubblar på de svåra frågorna är det viktigt att man i folkhälsodebatten inte för enkelt reducerar vissa levnadsvanor till "individens fria val", nästan alla levnadsvanor hör ihop med det sammanhang vi lever under och hur vi mår i själen.

4 kommentarer:

Sven Bremberg sa...

Flera studier visar på samband mellan depressiva symptom under barndom och tonår och fetma i vuxen ålder. Se vidare http://folkhalsa.wiki-site.com/index.php/Fetma_-_orsaker. Depression är avsevärt vanligare i socialt mindre gynnade grupper. Det ligger mycket i tanken att själens lidande leder till övervikt.

Kang sa...

Jag tror att vi generellt sätt har en tendens att förenkla saker och ting. Enkla lösningar och snabba fixar för problemen.

Värme Kang

Linn sa...

Hmm, vet du vad.. Jag vill komma med värsta smarta komentaren, men allvar, jag kudne inte komma på något annat än osmarta saker..

Jag tror faktiskt att det är så.. "Om man har smärta i själen söker man alltid lindring" och droger är ju ett sätt att lindra..

haha, läste en rätt kul grej i Amelia, om 1000 år eller nått, kommer synen på socker vara som dagens samhälles syn på kokain idag..

MvH// Linn

Margareta Persson sa...

Fast om 1000 år finns vi nog inte....mänskligheten alltså...
Annars är det rätt, det är jättemycket som vi ändrar synsätt omkring över tiden. Det var fint och världsvant och överklassigt att röka på 40-talet t,ex, det är det inte direkt idag.