måndag 7 januari 2008

Nu svär jag i folkhälsokyrkan...

Ibland börjar jag tvivla på det nuvarande folkhälsoarbetet. Gör vi folkhälsan en björntjänst genom att arbeta som vi gör? Kommer hälsoklyftorna bara att öka genom den fokusering som nu sker på individens "eget ansvar" för levnadsvanor i förhållande till grundläggande samhällsvillkors inverkan?

Är själva "folkhälsoarbetaren" ett hinder för att de politiska partierna ska få upp ögonen för att en god folkhälsa handlar om politiska ideologier? Luras man att tro att om man anställer en hälsoplanerare så fixar vi hälsan i kommunen? Med lite mer information om tobak, matvanor och liknande så blir hälsan bättre och det gagnar kommunen ekonomiskt. Är det så man kanske tänker?

Mina tvivel beror på att jag nu ägnat 10 år åt att följa folkhälsoarbetet. Idag står hälsofrågor på någon sorts allmän samhällsagenda - vilket det inte gjorde tidigare. Men vilka frågor fokuseras? Jo det är nästan uteslutande de levnadsvanor som man menar att individen själv kan "välja". Alltså handlar det mesta om hälsoinformation eller vilka barnuppfostringsmetoder jag som förälder bör använda mig av. Som enskild person blir jag alltmer trött på olika käcka uppmaningar (från kommersiella aktörer till samhällsinformation) om hur jag kan förändra mitt liv och må bättre.

Har de politiska partierna abdikerat? Eftersom jag tycker det är uppenbart att det är inkomstförhållanden, välfärdssystem och social tillit som är det allra viktigaste för en god hälsa för alla, inte bara för de välbeställda, så undrar jag var partierna håller hus? Trots att jag tycker att mina uppfattningar baseras på "sanningen", så vet jag att politiker på högerkanten har en annan världsbild.

Nu hoppas jag på att den folkhälsoproposition som ska komma inom kort verkligen tydliggör regeringens inställning - och att sedan oppositionen blir tydlig i sin uppfattning. Om man fortsätter med denna falska konsensus om folkhälsofrågor så måste man kanske överväga hela folkhälsoarbetets upplägg? För i värsta fall leder detta till att hälsoklyftorna ökar, att skuldbeläggningen av enskilda individer ökar och att vi får en osund inställning till kroppen - om vi ska vara så fixerade vi det "sunda".

Om man fortsätter att avpolitisera folkhälsofrågorna och lämna över till "hälsoupplysare" så är min bestämda uppfattning att folkhälsan kommer att försämras.

Inga kommentarer: