måndag 19 februari 2007

Folkhälsan och rökande presidentkandidater


I morse läste jag att den demokratiska presidentkandidaten Barack Obama har fått problem.Tidigare har det diskuterats om USA verkligen kan rösta fram en svart president - men nu är det ännu mer diskussion om att han röker. Kan en president röka? Nej är svaret. Han måste sluta, säger man. Annars tyder det på dålig karaktär.

Först blev jag lite glad, tänk vad tiderna ändras! Tänk så bra för folkhälsan att det är så "ute" att röka! Sen började jag känna ett visst obehag i magtrakten. Efter alla mina år i samhällsdebatten har jag lärt mig att bry mig om mitt magkurr. Det brukar oftast säga något väsentligt. Det brukar protestera om jag låter mig förföras av något.

Precis som jag skrev för några veckor sedan kanske överklassens smalhetsideal kommer att hjälpa mot fetman. Eftersom vi människor oftast vill likna de som har makt och pengar, så brukar idealen leta sig nedåt i samhällshierarkierna. Och nu tycks det vara uppenbart att tobaken blivit en sådan fråga.

Ska jag inte bara vara glad alltså? Nja, magkurret tilltar. Vad säger egentligen debatten om Barack Obama? Den signalerar att tobak är ett ohälsosamt gift - men det är DU som person som är omoralisk och utan självdisciplin om du inte kan sluta ditt beroende. Det är ur min aspekt en helt annan sak att införa tobaksfria krogar. Det är en strukturell åtgärd som signalerar att tobak är ohälsosamt. Ingen ska behöva arbeta i en sådan miljö. Och gäster ska inte behöva utsättas för rök. Men det lägger ingen skuld på individen!

När det gäller USA så kan man vara extra rädd om man fokuserar på den egna moralen i folkhälsodebatten. Och se på debatten om aborter, en stark opinion anser ju att det är ett brott mot Gud och hela skapelsen att inte föda allt liv som befruktats. Alldeles oavsett betingelserna för detta liv.

Livslängden i USA ligger långt under Sveriges medellivslängd. Och bland de svarta är den inte högre än i många fattiga länder. Folkhälsosituationen beror på hur samhället i stort ser ut, hur livsvillkoren ser ut för olika grupper. Om nu en presidentkandidat inte duger därför att han är rökare, då signalerar det med full kraft: Det är ditt eget fel om du drabbas av ohälsa! Du kan alltid välja!
Man säger alltså att folkhälsofrågor handlar om individens moral. Min mage säger att ett sådant förhållningssätt är farligt. Då döljer man klassamhällets skapande av ohälsa bakom individuella rökridåer.

Inga kommentarer: