onsdag 14 februari 2007

Är det svenska utanförskapet nyspråk för att dölja klasskillnader?


Den nya regeringen pratar om "det svenska utanförskapet". Om man gogglar på ordet så är det första exemplet som kommer upp att Sverige står utanför Nato, det andra exemplet är vi inte är med i EMU. Och om jag inte får vara med och leka, då är jag utanför just den kretsen.Vad betyder alltså orden?

Utsatta grupper är däremot ett begrepp som använts tidigare. Det har jag uppfattat betyder att vissa människor har det socioekonomiskt svårare än andra - men där orsaken ligger i hur samhället ser ut, att vissa får bära bördorna av de orättvisor som finns eller att samhället inte är anpassat efter de behov människor kan ha. Ett svårt funktionshinder medför därmed inte automatiskt att man är utanför om man får det stöd som behövs.

Är diskussionen om att bryta det svenska utanförskapet synonymt med att bryta socioekonomiska skillnader? Jag tror inte det. Det är nyspråk för att dölja klassamhället.

För hur kan man bli mindre "utanför" om man blir ännu fattigare, genom att snabbare få lägre arbetslöshetsförsäkring? Eller kraven på att omedelbart söka jobb vid arbetslöshet även utanför sitt eget yrke? Folkhälsoforskningen säger att social status och inkomstskillnader har en enorm betydelse för hälsan. Att falla- och att falla rejält- det är ett kraftigt hot mot hälsan.

Jamen allt syftar till att få folk i jobb... Jovisst, men då måste de jobben komma från det som inte finns idag; nämligen en riktig låglönemarknad. Vad betyder det för folkhälsan på sikt om vi skapar större klassklyftor? Ja egentligen vet vi svaret om vi ser internationellt - det skapar mer ohälsa.

Och vi vet sambandet mellan ojämlikhet och ohälsa och kronisk stress. Den som befinner sig långt ner i samhällets statushierarki och har låga inkomster och lite inflytande, utsätts för mycket mer stress och sämre möjligheter att handskas med det än den som har pengar, inflytande och god utbildning. Kronisk stress leder i sin tur till ökad känslighet för infektioner, ökad risk för psykisk ohälsa, ökad benägenhet att använda droger, ohälsosamma levnadsvanor i stort, ökad risk för hjärtsjukdom och diabetes. Detta VET man.

Ändå börjar man nu jaga arbetslösa och ge dem sämre villkor, man ifrågasätter sjuka -
inte är det något svenskt utanförskap man vill bryta! Det är tvärtom! Klassklyftorna ökar och med dem kommer ökad ohälsa.

1 kommentar:

Rob sa...

Så rätt, så rätt!!