söndag 28 januari 2007

Det blir ett matriarkat


Jag tror det. Titta inte bara på formella maktpositioner och inkomster idag- se framåt. Idag är det flickor som lyckas bäst i skolan, som utbildar sig mer.Och vad är det för egenskaper man alltmer efterfrågar; jo social och emotionell intelligens och kunna ha många bollar i luften samtidigt.

Traditionellt har män uppfostrats till att kunna fokusera och skärma av resten, därför att de förmågorna antagligen behövdes i ett annat samhälle.Kvinnor har tvärtemot fostrats till att ha ögon i nacken och tänka på allt samtidigt. (Antagligen en förklaring till den ökade psykiska belastningen hos kvinnor). Förresten borde det här ge utslag även på kontorslandskap, själv kan jag inte koncentrera mig alls om jag inte får sitta ifred, min manliga sambo hör inte ett ljud även om jag står bredvid och pratar högt. Han fokuserar på det han håller på med.

Idag är det egentligen de traditionellt kvinnliga förmågorna som behövs, både i samhälle och näringsliv. På många sätt ser jag män som de stora förlorarna framöver- och att förlora maktpositioner och ekonomiska fördelar kan skapa både oro, våldsamma motreaktioner mot kvinnor och ohälsa. Att falla socialt är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Jag läste Bo Rothsteins artikel idag (där han delvis gav stöd till Tina Rosenberg) om hur kvinnan i dag i den heterosexuella familjen nästan alltid blir den ekonomiska förloraren. Men det han redovisade var ju inget nytt. Vad han och andra däremot INTE har tagit upp är i alla andra avseenden där kvinnorna är vinnarna. Jag tänker återkomma till det temat: Ska vi bara räkna makt i pengar och positioner - eller har kvinnorna gjort, eller tvingats göra, andra val som ger helt andra livsvärden? Kvinnor lever i alla fall 4 år längre än män. Det är ingen slump. Och inte verkar det ha med våra gener att göra heller. Utan det beror på hur vi lever och har organiserat våra samhällen.

Inga kommentarer: