torsdag 4 januari 2007

Polisens svar

När min son blev överfallen på nyårsafton av två personer, som efter överfallet påstod sig vara poliser, skrev jag en protest till Stockholmspolisen. Så här ser svaret ut från kommissarie Per- Erik Bergnér:

"Svaret på din fråga om vilken rätt en civilklädd polis har att ingripa utan att legitimera sig är att han/hon då har samma rätt som alla andra i samhället, att ingripa för att förhindra brott, att gripa en person som misstänks för ett brott som det kan följa fängelse på, t ex skadegörelse. Man får använda det våld som är försvarligt i förhållande till till man ingriper mot. En civil person skall omedelbart eller så snart som möjligt överlämna en gripen till polis. Nu var eventuellt de som gav sig på din son poliser och har då inte kravet på att lämna till polis, utan det finns andra regler. Varför de avbröt ingripandet kan jag inte svara på. Självklart skall poliser legitimera sig som poliser, om inte annat då ingripandet har kommit i ett skede då de kan låta sig ske.

Normalt ingriper inte poliser mot människor utan anledning. Civilklädda poliser ska inte heller ägna sig åt ordningshållning i tarditionell mening just därför att de inte har skydd av sin uniform eller därmed inte heller blir igenkända som poliser. I vissa oroliga områden, som på tunnelbanan eller vid speciella tillfällen finns det civilklädda poliser ute i övervakningstjänst, ofta då med målinriktad verksamhet och ordningshållning.
Jag hoppas att du är nöjd med det svaret"


Jaha, vad ska man svara på det? Jag är nämligen fullständigt säker på att om två ungdomar hoppat på och misshandlat en äldre kvinna på gatan, för att hon i deras tycke gjorde något olämpligt - så skulle ungdomarna bli polisanmälda och dömda för misshandel. Om vanliga civilpersoner ingriper mot brottslighet så ska det mycket till innan man godtar att de misshandlar folk. I det här fallet uppträdde polisen just som civilpersoner och kan därför inte använda mer våld än andra människor, enligt kommissariens brev.

Vad gör man nu? Att vinna mot polisen tycks hopplöst. Men jag känner en stark oro för vad som händer med tilltron till demokratin, om polisen uppträder så här utan att legitimera sig.
___________________________________

Inga kommentarer: